"Kör för alla" Högmässa och 106 årig födelsedag , 27 sept 2015

Gudstjänster 2016

  

Grisslehamnskapell 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Se även under evenemang

 30/10       18.00 Aftonmässa Lars-Åke Johansson    

 

20/11       11.00 Söndagsmässa Lars-Åke Johansson

 

  4/12       15.00 Aftonmässa med körsång av "Kör för Alla "  under ledning av Åke Pettersson 

                  Lars-Åke Johansson

 

25/12       08.00 Julotta  Roger Jarnehall

 

 Nu kan du swisha din kollekt eller ge ett bidrag  till nummer 123 694 03 16.

Märk inbetalningen med vad det gäller.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grisslehamns kapell

www.grisslehamnskapell.se

 
 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Det firas också gudstjänst varann söndag kl. 18.

 

 

 

Se annonser i Norrtälje tidning på fredagarna!