Gudstjänster 2017

  

Grisslehamnskapell 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Se även under evenemang!

2 juli   18.00 Kvällsandakt med musik                                       

14 juli 12.00 Sommarkörsandakt och konsert. vill du var med?

Se under evenemnag 

2 aug 19.00 Musik med B Strid m.m.                                                                      

6 aug 16.00 Friluftsgudstjänst på Skatudden. Vid regn i kapellet.     

20 aug 18.00  Aftongudstjänst                                                                                                           

10 sep 18.00 Aftonmässa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24 sep 11.00 Högmässa    

22 okt 11.00 Söndagsmässa   

                                                      

 

Öppet för visning under juli månad mellan 13.00-15.00.

Med reservation för ändringar.

 

 

 Nu kan du swisha din kollekt eller ge ett bidrag  till nummer 123 694 03 16.

Märk inbetalningen med vad det gäller.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grisslehamns kapell

www.grisslehamnskapell.se

 
 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Det firas också gudstjänst varann söndag kl. 18.

 

 

 

Se annonser i Norrtälje tidning på fredagarna!