Gudstjänster 2020

 Grisslehamnskapell 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Se även under evenemang.

2021

Under januari o februari har församlingsherden i Väddö församling, beslutat att det inte ska vara några gudstjänster i Grisslehamns kapell p g a Covid-19

Gudstjänsterna är förlagda till Väddö kyrka

 

 

 

 

 

 

  

 Se hela församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat   

Se annonsering under Svenska kyrkan på fredagarna i Norrtelje tidning.

Med reservation för ändringar.

 

 Nu kan du swisha din kollekt eller ge ett bidrag  till nummer 123 694 03 16 eller

till BG 668-8204.

Märk inbetalningen med vad det gäller.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grisslehamns kapell

www.grisslehamnskapell.se