Gudstjänster 2021

 Grisslehamns kapell 

Detta är en del av de aktiviteter som är i kapellet. Se även under evenemang.

2021

Vid gudstjänster gäller 25 personersregeln

Gudstjänster

3 juli

Kl 15.00 Pilgrimsandakt med präst Mika Wallander. Kom o sjung tillsammans med Per Zethelius

 

11 juli

Kl  14.00 Gudstjänst. Präst Sven Thidevall. Musiker Axelina Lindholm

24 juli

Kl 16.00 Konsert, se under evenemang

 

1 augusti

Kl 14.00 Friluftsgudstjänst vid Skatudden, präst Sven Thidevall, Musiker Axelina Lindholm. Vid regn i Grisslehamns kapell. Om man vill ta gärna med kaffekorg

 

22 augusti

Kl 14:00 Gudstjänst, präst Björn Rubenson, musiker Axelina Lindholm

 

1 juli - 18 juli kl 13-15 Öppen kyrka med visning. Med reservation för ändring

 

19 juli -6 augusti, kl 11-15.   Vägkyrka med ungdomar. Kaffeservering, musik mm. Ingen vägkyrka 23 o 24 juli eller lördagar o söndagar

 

Se hela församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat   

Se annonsering under Svenska kyrkan på fredagarna i Norrtelje tidning.

Med reservation för ändringar.

 

 Nu kan du swisha din kollekt eller ge ett bidrag  till nummer 123 694 03 16 eller

till BG 668-8204.

Märk inbetalningen med vad det gäller.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grisslehamns kapell

www.grisslehamnskapell.se