På denna plats kommer invigningen att äga rum den 7/6 13.30